Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Oppland DHK

 

Styret i Oppland DHK ønsker følgende av våre medlemmer:

 • Åpenhet
 • Samarbeid
 • Gode intensjoner
 • Positive holdninger
 • Trygghet
 • Likeverd

For å få til dette må vi «behandle hverandre med respekt» uansett ståsted og mening.

Baksnakking/sverting av andre er ikke akseptabelt, det være seg hverken personer, hunder eller oppdrett.

Oppdrettere skal bidra til å fremme og ivareta utviklingen av fysisk og psykiske sunne, typeriktige, funksjonelle, og sosialt veltilpassede individer av dachshund-rasen. I tillegg skal man arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandarden og bruksområder.

I Oppland DHK er alle medlemmer likeverdige, det vil si at alle er like viktige, alle fortjener like mye respekt, alle fortjener like mye åpenhet og vennlighet og alle fortjener å føle seg trygge og ivaretatte. Vi vil være en klubb hvor det er åpenhet og villighet til å dele av erfaringer – positive som negative.

 Husk: Ingen er sterkere enn det svakeste leddet!

Ved brudd på våre etiske retningslinjer vil Oppland DHK i samarbeid med NDF vurdere konsekvenser for medlemmet eller de medlemmer som er involvert.

 Til slutt en anmodning til alle våre medlemmer som er aktive på internett:

 •  Les innleggene ordentlig før du svarer.
 •  Si din mening uten å angripe andre for deres mening.
 • Hold en høflig og inkluderende tone overfor alle.
 • Unngå å bruke sterke uttrykk for å understreke argumentet ditt.

Facebook:

 • Oppland Dachshundklubbs Facebookside skal kun benyttes av styret til å legge ut informasjon om arrangementer og hyggelige ting medlemmene har oppnådd.
 • Det er på denne siden ikke anledning til å diskutere saker med styret, klage e.l, uansett hva saken gjelder. Slike saker skal sendes til styret for behandling. Utenvidere vil slike innlegg bli slettet fra siden.