Regler for uttak til rasemesterskap

Regler for uttak til rasemesterskap blodspor

1. Hundefører og eier av hund må være medlem av Oppland DHK

2.Kvalifiseringsprøver er ordinære og bevegelige sporprøver. Det er ekvipasjens resultater som teller.

3.Ordinærprøver vil telle foran bevegelige prøver.

4.Tellende resultater er fra og med rasemesterskapet frem til påmeldingsfristen. Minst et av prøveresultatene skal være fra inneværende år.

5. Ekvipasjer som ønsker å delta sender prøveresultater for ekvipasjen til styret i Oppland DHK, ved leder, tre uker før påmeldingsfristen. oppland.dachshund@klubb.nkk.no

6. Ved poenglikhet rangeres hundene etter:
-Utstillingsresultater.
-Hundens alder (yngste hund prioriteres).
- Påmelding og påmeldingsavgift til prøven gjøres/betales av hundefører.

7. Påmeldingsavgiften for prøven refunderes av Oppland DHK.
 

8.Kommer det ikke inn noen resultater vi klubben selv plukke ut en deltagende ekvipasje som vil representere Oppland Dachshundklubb.