Forhåndsstemme og fullmakt

Forhåndsstemmer og fullmakter til årsmøter i ODHK SKAL leveres på følgende format. 

 

Vedlegg 1: Forhåndsstemme 

 Til

                                                                                                                                                                                                 __/___20___

Valgkomiteens Leder

v/Oppland Dachshundklubb

 

  

                                             Forhåndsstemme

 

Jeg, _____________________ med medlemsnummer: _________, vil gi min

 

forhåndstemme til, ________________________, til vervet som

 

­­­­­________________, ved personvalget under Oppland Dachshundklubbs

 

Årsmøte den ___/__.20__.

 

 

Mvh

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2: Fullmakt

 

Til

Årsmøtet v/Oppland Dachshundklubb                                                                       ___/___20___

   

 

                                            Fullmakt

 

 

Jeg, ___________________, med medlemsnummer: ___________,

 

gir herved, _______________________,  med medlemsnummer___________

 

fullmakttil å avgi min stemme i saker og valg under Oppland

 

Dachshundklubbs Årsmøte __/__20__.

 

Mvh

 

_____________________________