Referater 2017

Styremøte 29.05.17
Tilstede:

Marianne S. Nilsen

Rolf Erik Nilsen

Aud Cecilie Østby

Christina Bergsengene

Kirsti BenumSak 1: Ansvaret for utstillingene i klubben
Christina tar over ansvaret for gjennomføringen av utstillingene. Kan ved behov sette sammen en komité, og spørre om hjelp fra de andre i styret. Styret skal i fellesskap bestemme dommere.

Sak 2: NM Drev
Marianne har ansvaret og spør om hjelp dersom hun trenger det. Det som gjenstår er å skaffe flere sponsorpremier, få på plass nøyaktig terreng, kjentmenn og flere dommere. I tillegg skal det sendes ut et brev.

Sak 3: Klubbjakke
Vi avventer kjøp av jakke og ser om vi finner en modell som alle er fornøyde med.

Sak 4: Innkjøp
Klubben skal kjøpe inn diverse utstyr. Christina kjøper et stort utstillingstelt og et stort utstillingsbord. Aud Cecilie kjøper 4 chipavlesere og sammenleggbare bord. Rolf Erik undersøker om vi kan få kjøpt en teltside til paviljongen vår.

Sak 5: Aktiviteter fremover
Det ble bestemt at vi skal forsøke å få til:
- Fast tur/miljøtrening i Gjøvikområdet
- Lydighetstrening med langline
- Kurs i lydighet og hundens språk
- Aktivitetsdag for barn og voksne med hund

Sak 6: Momskompensasjon/annen kompensasjon
Vi sender søknad til NKK om momskompensasjon. Marianne undersøker mulighetene for annen kompensasjon fra fylkeskommune mm.Styremøte 08.05.17
Tilstede:

Marianne S. Nilsen

Rolf Erik Nilsen

Aud Cecilie Østby

Christina Bergsengene

Kirsti BenumSak 1: Blodsporprøven 28. mai 2017
Fordelt oppgaver og avtalt oppmøtetidspunkt.
Marianne har kontroll på antall startende, alle påmeldte har fått plass.


Sak 2: Utstillingen 27. mai 2017
Fordelt oppgaver og avtalt oppmøtetidspunkt.
Bestemt at utstillingen skal begynne klokka 9.


Sak 3: Innkommet post
- Christina legger ut høring fra NKK angående bruk av elektroniske kritikker på alle utstillinger på hjemmeside og Facebook. Styret er i utgangspunktet positive til forslaget, men stiller seg skeptisk til om det er gjennomførbart per nå. Vi har for eksempel ikke nett-tilgang på vår utstilling på Gran.

- Styret ønsker å sende en forespørsel til NDF hvor vi ber om en redegjørelse for motiv og innhold i brev fra leder i NDF til leder i Svtk datert 04.04.17. Aud Cecilie får ansvaret for dette.

Sak 4: NM Drev 2017
Marianne fatter brev til de uttatte til NM Drev.

Sak 5: Beholdning på konto.
145 393 kr.

Sak 6: Eventuelt
- Forslag om å ha organisasjonskurs ved Øystein Eikeset. Det undersøkes om det er aktuelt.

- Bevegelige prøver 14. Mai
Antall startende: 15 + 1


Styremøte 08.03.2017
Tilstede:

Marianne S. Nilsen

Rolf Erik Nilsen

Aud Cecilie Østby

Christina Bergsengene

Kirsti Benum


Sak 1: Styret har blitt enige om å sponse påmeldingsavgiften for én valp per hovedmedlem til utstillingen på Hadeland Glassverk i mai. Påmelding gjøres på web og eier får refundert påmeldingsavgiften på utstillingsdagen.

Sak 2: Det skal avholdes medlemsmøte vedrørende saker til Dachshundtinget 22.-23. april. Medlemsmøtet blir mandag 27. mars klokken 18 på Lygna. Samtidig vil det bli avholdt nappekurs etter ønske fra medlemmer.

Sak 3: Medlemmer har etterspurt førstehjelpskurs på hund. Styret skal forespørre en veterinær om vedkommende vil avholde kurs, og holde foredrag om dachsens rygg.

Sak 4: Styret undersøker om vi kan gjøre en avtale med dyrebutikker i distriktet om rabatter for medlemmer.

Sak 5: Styret undersøker mulighetene for innkjøp av klubbjakker.

Annet: Styret har godkjent kostnadene ved at Rolf Erik Nilsen er med som observatør på Dachshundtinget og klubbledermøtet.